copyrighted by Lnet sp. z o.o.    
head head
head head head
 
Aktualności
Forum
Oferta i cennik
Poczta
Usługi sieciowe
Twoje łącze
Kontakt z nami
Lnet-TELECOM
Projekty UE
Polityka prywatności
 
alarmuj

Wybrane serwisy dostępne w sieci LNET.

SerwisSerwer Opis
Konta poczty elektronicznejpoczta.Lnet.pl Umożliwiają wysyłanie i odbieranie wiadomości poczty elektronicznej.Szczegółowy opis kont pocztowych.
Konta na domową stronę WWWpoczta.Lnet.pl Umożliwiają publikację swojego prywatnego serwisu WWW.Szczegółowy opis kont WWW.
Serwis NTP ntp.Lnet.plSerwer ten jest źródłem czasu o bardzo dużej dokładności. Pozwala na synchronizowanie zegara komputera z atomowymi zegarami referencyjnymi za pomocą protokołu NTP.

Korzystanie z wymienionych powyżej serwisów, których serwery znajdują się w domenie Lnet.pl odbywa się z pełną prędkością przyłącza do sieci i nie zajmuje określonego dla usługi pasma do Internetu (nie dotyczy usług Standard, MiX i Infostrada, gdzie nie ma oddzielnego pasma do sieci LNET).

Własne serwisy użytkowników

Użytkownicy sieci LNET mogą udostępniać własne serwisy z wyłączeniem serwisów chronionych pracujących na następujących portach UDP/TCP:

Nr portuProtokół
67UDP
68UDP
135UDP, TCP
137UDP
138UDP
139TCP
445UDP, TCP
593TCP
1434UDP

Specjalne traktowanie wymienionych wyżej portów wynika z tego, iż są one powszechnie wykorzystywane do przeprowadzania ataków na systemy komputerowe. Porty te nie są normalnie wykorzystywane dla usług dostępnych w Internecie, dlatego serwisy uruchamianie przez użytkowników sieci LNET nie powinny z nich korzystać.

Informacja o jakości świadczonych usług

Zgodnie z Art. 63 ustawy z dnia 16 luipca 2004 r. "Prawo telekomunikacyjne", LNET Sp. z o.o zamieszcza poniżej aktualne informacje na temat jakości swoich usług.

WskaźnikWartość średniaOdchylenie standardowe
Czas oczekiwania na podłączenie do sieci w ramach usług indywidualnego dostępu do Internetu i telewizji kablowej (wskaźnik obliczany na podstawie podłączeń wykonanych w ciągu ostatnich 91 dni). 3,1 dn.2,6 dn.
Czas eliminowania usterek i nieprawidłowości w świadczeniu usług indywidualnego dostępu do Internetu i telewizji kablowej (wskaźnik obliczany na podstawie zgłoszeń serwisowych obsłużonych w ciągu ostatnich 91 dni). 20 h16 h

. . .
acrabit
symantec

Strona główna | Aktualności | Forum | Oferta i cennik | Poczta | Usługi sieciowe | Twoje łącze
Kontakt z nami | Lnet-TELECOM | Projekty UE | Polityka prywatności | Alarmuj Serwis
infotech aktualno�ci