copyrighted by Lnet sp. z o.o.    
head head
head head head
 
Aktualności
Forum
Oferta i cennik
Poczta
Usługi sieciowe
Twoje łącze
Kontakt z nami
Lnet-TELECOM
Projekty UE
Polityka prywatności
 
alarmuj

Promocja Smart WiFi

Z promocji mogą skorzystać obecni i nowi klienci LNET, którzy zawrą nową umowę na korzystanie z usługi indywidualnego dotępu do Internetu i w dniu zawarcia tej umowy złożą zamówienie na rozszerzenie swojego podłączenia do sieci o dostęp WiFi.

Umowa na usługę dostępu do Internetu musi być zawarta na czas określony 12 lub 24 miesięcy. Promocyjna cena uruchomienia dostępu WiFi zależy od typu urządzenia dostępowego i zawarta jest w poniższej tabeli:

Rozszerzenie podłączenia do sieci o dostęp WiFi
Nazwa Opis
WiFi Smart N jeden zakres: 2,4 GHz 300 Mb/s
WiFi Smart AC dwa zakresy: 2,4 GHz 300 Mb/s i 5 GHz 433 Mb/s
WiFi Smart AC+ dwa zakresy: 2,4 GHz 300 Mb/s i 5 GHz 867 Mb/s

Usługa rozszerzenia podłączenia do sieci o dostęp WiFi obejmuje skonfigurowane do pracy w sieci LNET urządzenie WiFi.

Opłata za uruchomienie usługi jest jednorazowa (nie ma żadnych innych opłat za korzystanie z usługi).

Aby zamówić usługę lub dowiedzieć się więcej na jej temat prosimy o kontakt.

Pełna dokumentacja usługi:


. . .
acrabit
symantec

Strona główna | Aktualności | Forum | Oferta i cennik | Poczta | Usługi sieciowe | Twoje łącze
Kontakt z nami | Lnet-TELECOM | Projekty UE | Polityka prywatności | Alarmuj Serwis
infotech aktualno�ci