copyrighted by Lnet sp. z o.o.    
head head
head head head
 
Aktualności
Forum
Oferta i cennik
Poczta
Usługi sieciowe
Twoje łącze
Kontakt z nami
Lnet-TELECOM
Projekty UE
Polityka prywatności
 
alarmuj

Zanim sięgniesz po telefon lub napiszesz długi list do obsługi sieci

Jeśli zaobserwują Państwo problemy z dostępem do Internetu, to należy spokojnie upwenić się, czy nie wynikają one z nieprawidłowej pracy Państwa komputera. W przeciwnym przypadku wezwanie obsługi bardzo często skończy się opłatą za sprawdzenie działającego porpawnie przyłacza.

Dlatego przed zgłoszeniem problemu należy zebrać jak najwięcej informacji o jego naturze, co przy okazji pozwoli wykluczyć problem po stronie Państwa komputera. Dzięki temu przy zgłaszaniu problemu czas spędzony przy telefonie lub klawiaturze komputera nie pójdzie na marne. Często też okaże się, że problem faktycznie jest daleki od sieci i znajduje się wewnątrz domowego komputera.

Awarie się zdażają i zdażać się będą, taka jest już natura urządzeń technicznych. To jak często się zdażają (szczególnie awarie tego samego typu) oraz jak szybko są usuwane zależy już jednak od ludzi. LNET robi wszystko aby na bieżąco i jeszcze przed Państwem zauważyć wystąpienie awarii i zrozumieć jej istotę (informacje o zaobserwowanych awariach obsługa umieszcza w dziale aktualności: info Techniczne).

Jednak nie wszystkie awarie obsługa jest w stanie dostrzec szybciej niż użytkownicy, a niektóre potrafią być całkowicie niewidoczne od strony sieci i wymagają obserwacji po stronie użytkownika.

Jeśli zauważą Państwo problemy w działaniu sieci, pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest samodzielne sprawdzenie, czy problem leży po stronie domowego komputera, czy też wewnątrz sieci LNET. Pomoże w tym przygotowany przez obsługę poradnik.

Gdy już są wszystkie dane i pewność, że komputer działa poprawnie

Należy zgłosić swój problem obsłudze sieci:
telefonicznie: 42 6726551, 607854447,
za pomocą wiadomości SMS: 607854447,
bądź wysyłając list na adres: bok@Lnet.pl.

W ostatnim przypadku, list należy wysłać ze swojego komputera w sieci LNET, z adresem zwrotnym wskazującym na własne konto znajdujące się na serwerach Lnet. Jeśli wysłanie wiadomości w ten sposób jest niemożliwe, do listu, w celu identyfikacji, koniecznie należy dołączyć swoje imię i nazwisko, adres lokalu, w którym świadczona jest usuga oraz numer klienta Lnet (NKL).


. . .
acrabit
symantec

Strona główna | Aktualności | Forum | Oferta i cennik | Poczta | Usługi sieciowe | Twoje łącze
Kontakt z nami | Lnet-TELECOM | Projekty UE | Polityka prywatności | Alarmuj Serwis
infotech aktualno�ci